Szkolenie QGIS – poziom podstawowy

dedykowane dla specjalistów planowania przestrzennego

W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) dla specjalistów planowania przestrzennego. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Dla kogo?

Szkolenie QGIS w planowaniu przestrzennym dedykowane jest dla osób, które pracują w działach ds. planowania przestrzennego, wydziałach zajmujących się planowaniem lokalnym i regionalnym oraz firmach, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę do lepszej pracy w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uczestnicy dowiedzą się:

– jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
– jak podłączyć dane tabelaryczne z warstwą GIS;
– jak stworzyć bufor od linii kolejowej, drogi czy lasu;
– jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
– poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
– jak podłączyć WMS z mapą topograficzną;
– jak znaleźć dane wektorowe o użytkowaniu terenu;
– jak stworzyć wydruk mapy.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS. Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.
Szkolenie odbywa się w Katowicach.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS w bardzo krótkim czasie
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu QGIS w krótkim czasie
  • Praktyczne podejście do pracy w QGIS w planowaniu przestrzennym

Trener

Trener jest praktykiem z 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

Szkolenie jednodniowe
PLN2650*
Grupowe
Cena za max. 3 uczestników
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap i Urban Atlas
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
8 zadań
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad)
Napisz i dowiedz się więcej
Szkolenie dwudniowe
PLN4390*
Grupowe
Cena za max. 3 uczestników
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap i Urban Atlas
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
14 zadań
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad)
Napisz i dowiedz się więcej