W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) na poziomie podstawowym. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Szkolenie QGIS – poziom podstawowy

Szkolenie jednodniowe
7 godzin zegarowych
PLN990*
Indywidualne
Jeden na jeden
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad
Napisz i dowiedz się więcej
Szkolenie jednodniowe
7 godzin zegarowych
PLN1750*
Grupowe
max. 4 osoby
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad
Napisz i dowiedz się więcej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanymi programem QGIS.

Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą.

Szkolenie odbywa się w Katowicach. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS i SAGA GIS w bardzo krótkim czasie;
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego dnia;
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi obu programów w krótkim czasie;
  • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Trener

Trener jest praktykiem z blisko 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

W 2017 roku szkoliliśmy m.in. studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w ramach kursu “Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi”, pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, firmy projektowej, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
W 2016 roku szkoliliśmy m.in. osoby prywatne, pracowników Zakładów Azotowych, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, naukowców z Politechniki Łódzkiej.