W ramach szkoleń oferujemy przygotowanie do pracy z programem QGIS (dawniej Quantum GIS) na poziomie podstawowym. Program QGIS opiera się na licencji Open Source, czyli można z niego korzystać bez opłat, zarówno dla celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Szkolenie QGIS – poziom podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój laptop z zainstalowanym programem QGIS. Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą. Szkolenie odbywa się w Katowicach. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programu QGIS w bardzo krótkim czasie;
  • Maksymalnie czterech pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu dwóch dni;
  • Poznanie praktycznych umiejętności obsługi programu w krótkim czasie;
  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat.

Trener

Trener jest praktykiem z blisko 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.

Szkolenie dwudniowe
14 godzin zegarowych (7*2)
PLN2790*
Indywidualne
Jeden na jeden
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
Rozszerzone analizy przestrzenne
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad
Napisz i dowiedz się więcej
Szkolenie dwudniowe
14 godzin zegarowych (7*2)
PLN4550*
Grupowe
max. 3 osoby
Interfejs użytkownika
Praca z projektami
Mechanizm wtyczek
Tworzenie i edycja warstw przestrzennych
Praca z danymi przestrzennymi
Proste zapytania przestrzenne
Stylizacja warstw
Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
Wykorzystanie danych OpenStreetMap
Podstawowe analizy przestrzenne, pomiary odległości, powierzchni
Redakcja i przygotowanie map
Rozszerzone analizy przestrzenne
* cena zawiera catering (przerwa kawowa + obiad
Napisz i dowiedz się więcej