Szkolenie QGIS – poziom średnio zaawansowany.

W świecie większość informacji ma miejsce w przestrzeni. Wizualizacja danych na wykresie, czy w tabeli arkusza kalkulacyjnego, nie daje nam pełnej informacji o zjawisku. Dopiero analiza, a następnie wizualizacja danych w aspekcie przestrzennym daje pełną wiedzę.
QGIS jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem open source w środowisku GIS.

Dla kogo?

Szkolenie QGIS – poziom średniozaawansowany dedykowane jest dla osób, które znają podstawy QGIS, a chciałyby poznać kolejne funkcje tego oprogramowania.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają dalsze możliwości programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią kolejne, już bardziej zaawansowane analizy i zwizualizują dane przestrzenne. W formie dwudniowej, szkolenie znacznie rozszerza wiedzę uczestników w zakresie możliwości analitycznych GIS, a także pozwoli lepiej zapamiętać funkcje QGIS.

Forma szkolenia

Szkolenia mają charakter zamknięty, każdy uczestnik posiada swój własny laptop z zainstalowanym programem QGIS. Na początku szkolenia trener przybliża system GIS i opisuje program QGIS, następnie wykonuje zadania, które uczestnicy obserwują lub robią na swoich laptopach. Następnie uczestnicy dostają zadania do wykonania, których zaplanowano kilkanaście.

Istnieje możliwość wynajęcia komputerów za dodatkową opłatą. Szkolenie odbywa się w Katowicach. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innych miastach, w tym celu prosimy o kontakt.

Uczestnicy dowiedzą się:

– jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych;
– jak podłączyć dane tabelaryczne (z arkusza kalkulacyjnego) z warstwą GIS;
– jak przekształcić dane wektorowe na rastrowe;
– poznają najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a;
– jak podłączyć WMS;
– jak stworzyć model;
 jak zrobić Atlas map:
 jak działa geometry generator;
– jak działa przetwarzanie wsadowe w QGIS.

Liczba uczestników

W tej formie szkolenia mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Korzyści

  • Poznanie możliwości obsługi programów QGIS  w bardzo krótkim czasie;
  • Poznanie bardziej zaawansowanych funkcji QGIS;
  • 3 pracowników organizacji zostanie przeszkolonych w ciągu jednego lub dwóch dni;
  • Umiejętność automatyzowania złożonych analiz przestrzennych;
  • Uczestnicy otrzymają wskazówki jak nie popełniać  błędów, które mogą zmienić wyniki analizy.

Trener

Trener jest praktykiem z blisko 10-letnim stażem w charakterze analityka GIS.