Przedstawiany naszą ofertę szkoleń GIS, która jest skierowana do osób zajmujących się wieloma aspektami życia. Prawie każda informacja jest zlokalizowana w otaczającej nas przestrzeni, którą można zwizualizować i przeprowadzić liczne, ciekawe analizy przestrzenne.

Oferta Szkoleń QGIS:

Szkolenia jednodniowe – celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Szkolenia dwudniowe – celem szkolenia jest szersze przedstawienie uczestnikom programu pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programu QGIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne. Poznają rozszerzone możliwości oprogramowania QGIS.

Szkolenie QGIS Premium –  dedykowane jest dla dużych organizacji, które zamierzają stworzyć w swojej strukturze dział GIS. Dzięki programowi QGIS jest to bardzo wygodne, program jest w pełni konfigurowalny i o ogromnych możliwościach rozbudowy. A to, że jest darmowy (open source) stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju. Szkolenie QGIS Premium trwa dwa lub trzy dni.

Szkolenie QGIS średniozaawansowany – szkolenie dedykowane jest dla osób, które znają już podstawy GIS i QGIS i chciałyby zgłębić wiedzę oraz umiejętności w pracy z programem QGIS. Uczestnicy szkolenia poznają sposoby usprawniania pracy w tym programie.

QGIS i SAGA GIS – poziom podstawowy – Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom obu programów pod względem analitycznym oraz omówienie najważniejszych funkcji i wtyczek. Uczestnicy poznają podstawy programów QGIS i SAGA GIS, dzięki którym szybciej zrobią swoją pierwszą analizę i zwizualizują dane przestrzenne.

Szkolenia tematyczne GIS

QGIS i Excel – szkolenie dedykowane dla osób, które analizuję duże ilości danych. Przybliża ono jak w prosty i szybki sposób połączyć dane tabelaryczne z systemem GIS. Kursanci stworzą swoją pierwszą mapę statystyczną w programie QGIS.

QGIS w gospodarce i wycenie nieruchomości – szkolenie dedykowane jest dla osób, które zajmują się szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości. Na szkoleniu zostanie omówione oprogramowanie QGIS, w aspektach związanych z nieruchomościami.

Szkolenie QGIS w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – szkolenie dedykowane jest dla specjalistów planowania przestrzennego zajmujących się planowaniem na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dla osób pracujących przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań.

Wkrótce większa oferta szkoleń tematycznych GIS.